ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.234.244.105    
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองน่าน ขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลเมืองน่าน ขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
กิจกรรม สงกรานต์ 2565
กิจกรรม สงกรานต์ 2565
 
กิจกรรม “ติ้วซ้า มาข่วง: เที่ยวอย่างไร ให้ไร้ขยะ”
กิจกรรม “ติ้วซ้า มาข่วง: เที่ยวอย่างไร ให้ไร้ขยะ”
ประชาสัมพันธ์ เปิดจัดจำหน่อยสินค้าบริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านเป็นกรณ๊พิเศษ
ประชาสัมพันธ์ เปิดจัดจำหน่อยสินค้าบริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านเป็นกรณ๊พิเศษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ร่วมลงพื้นที่สำรวจและหารือแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมือง และคูเมือง เมืองเก่าน่าน ณ บริเวณกำแพงเมือง
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วยนายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน ร่วมลงพื้นที่สำรวจและหารือแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมือง และคูเมือง เมืองเก่าน่าน ณ บริเวณกำแพงเมือง
เทศบาลเมืองน่านจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ประจำปี 2565
เทศบาลเมืองน่านจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ประจำปี 2565
 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่สาย จ.เชียงราย
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์ ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่สาย จ.เชียงราย
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์  คำเหลือง  ปลัดเทศบาลเมืองน่าน  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2565
 
 
 
 
[ 07-04-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร แล ...   doc120220407044135.pdf 
[ 23-03-2565] ประกาศเทศบาล การรับฟังความคิดเห็นฯ   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 28-12-2564] ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสําหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิก ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 23-11-2564] ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 11-10-2564] ประกาศนำส่งข้อมูลแผนที่ เที่ยวกรีน กินคลีน เสพศิลป์เมืองน่าน   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 04-10-2564] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 01-10-2564] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ให้เช่าตลาดเทศบาลเมืองน่าน ถนนอนันตวรฤทธิเดช ตำบลใ ...   เปิดเอกสารคลิ๊กที่นี่ 
[ 29-09-2564] เผยแพร่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 29-09-2564] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องยกเลิกการประมูลตลาดเทศบาลเมืองน่าน ถนนอนันตวรฤทธิเดช ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 23-09-2564] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการการสรรหาเพื่อแต่งตั ...  
[ 21-09-2564] ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 15-09-2564] ประกาศ-ทม.น่าน-กำหนดวัน-เวลา-สถานที่ดำเนินการสรรหา  
 
 
 
[ 27-12-2564] นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชก ...   doc120211227094445.jpg doc220211227094445.jpg 
[ 27-10-2564]  ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ภาย ...   เปิดเอกสารที่นี่ 
[ 02-08-2564] คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 24/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และมาตรการควบ ...  
[ 16-07-2564] รายผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ   ไฟล์เอกสาร 
[ 13-07-2564] คำสั่งเทศบาลเมืองน่าน เรื่องแต่งตั้งรองนายก,ที่ปรึกษา,เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบา ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 13-07-2564] คำสั่งเทศบาลเรื่องมอบ อำนาจให้รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ปฏิบัตราชการแทนนายยกเทศมน ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 08-07-2564] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราจัดเก็บ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 08-07-2564] ประกาศเทศบาลเมืองน่านเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564   ไฟล์เอกสาร 
[ 07-07-2564] การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พศ2564   ไฟล์เอกสาร 
[ 11-06-2564] คำแถลงนโยบาย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรี เทสบาลเมืองน่าน   ไฟล์เอกสาร 
[ 09-04-2564] ประกาศ การงดจำหน่ายสินค้าบริเวณกาดข่วงเมืองน่าน   ไฟล์เอกสาร 
[ 22-03-2564] ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง ...   ไฟล์เอกสาร 
 
 
 
[ 26-04-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 22-04-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัล ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 12-04-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 22-03-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 15-03-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ขายทอดตลาดขยะรีไซเคิลของเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ ๒/ ...  
[ 01-02-2565] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 (ตค.64- ธค.64)   doc120220201042005.pdf 
[ 27-01-2565] เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 21-01-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ โดยวิธีคัดเลือก   doc120220121031047.pdf 
[ 24-11-2564] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 28-09-2564]  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 22-09-2564] แผนจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ   เปิดเอกสารคลิ๊กที่นี่ 
[ 15-07-2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3/2564 (เมย.64-มิย.64)(ของกองการสาธรณะสุ ...   ไฟล์เอกสาร 
 
 
 
[ 26-04-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 12-04-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บรรทุกรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ ชนิด 4 ล้อ   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 17-11-2564]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเขียนแบบ   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 28-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 28-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูปน้ำแบบจุ่ม   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 28-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ2565   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 23-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 ลบ.เมตา ต่อวิน ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 21-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบสัญญานไฟจราจร   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 15-07-2564]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรม ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 07-07-2564]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรม ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 07-07-2564]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564   ไฟล์เอกสาร 
[ 10-06-2564]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564   ไฟล์เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
    ขอรายละอียด การเอาสายไๆฟลงดินหน่อยครับ... [กิตติชัย]   (อ่าน : 277/ ตอบ : 0)
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล
sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort erotik shop sex shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop