ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35.172.136.29    
 
 
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
สถานการณ์COVID-19 จังหวัดน่าน 29 กรกฎาคม 2564
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านชุดใหม่พบปะและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองน่าน
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านชุดใหม่พบปะและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองน่าน
รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ตรวจติดตามการดำเนินงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน
รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ตรวจติดตามการดำเนินงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน
 
นายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วม ประตูระบายน้ำ และเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้บริเวณปากคลองเจ้าฟ้า
นายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วม ประตูระบายน้ำ และเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้บริเวณปากคลองเจ้าฟ้า
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านชุดใหม่
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านชุดใหม่
 
 
 
 
 
 
 
[ 16-07-2564] รายผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ   ไฟล์เอกสาร 
[ 13-07-2564] คำสั่งเทศบาลเมืองน่าน เรื่องแต่งตั้งรองนายก,ที่ปรึกษา,เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบา ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 13-07-2564] คำสั่งเทศบาลเรื่องมอบ อำนาจให้รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ปฏิบัตราชการแทนนายยกเทศมน ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 08-07-2564] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราจัดเก็บ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 08-07-2564] ประกาศเทศบาลเมืองน่านเรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564   ไฟล์เอกสาร 
[ 07-07-2564] การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พศ2564   ไฟล์เอกสาร 
[ 11-06-2564] คำแถลงนโยบาย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรี เทสบาลเมืองน่าน   ไฟล์เอกสาร 
[ 09-04-2564] ประกาศ การงดจำหน่ายสินค้าบริเวณกาดข่วงเมืองน่าน   ไฟล์เอกสาร 
[ 22-03-2564] ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 22-03-2564] พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น. หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒   ไฟล์เอกสาร 
[ 13-01-2564] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 08-01-2564] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงา ...   ไฟล์เอกสาร 
 
 
 
[ 15-07-2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3/2564 (เมย.64-มิย.64)(ของกองการสาธรณะสุ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 18-05-2564] การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราช ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 22-04-2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 18-02-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 1 ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 03-02-2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 07-01-2564] ประกวดราคาจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ตัน จำนวน 1 คัน   ไฟล์เอกสาร 
[ 05-01-2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 29-12-2563] ขายทอดตลาดขยะรีไซเคิลของเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 1/2564   ไฟล์เอกสาร 
[ 16-10-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุก (เบนซิน) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 15-10-2563] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1   ไฟล์เอกสาร 
[ 14-10-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 12-10-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน   ไฟล์เอกสาร 
 
 
 
[ 15-07-2564]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรม ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 07-07-2564]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรม ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 07-07-2564]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564   ไฟล์เอกสาร 
[ 10-06-2564]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564   ไฟล์เอกสาร 
[ 11-05-2564] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: รายงาน สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2564   ไฟล์เอกสาร  
[ 07-04-2564]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาสที่ 1/2564   ไฟล์เอกสาร 
[ 07-04-2564]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2564   ไฟล์เอกสาร 
[ 07-04-2564]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรม ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 08-03-2564]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 39. ประจำเดือน ก.พ. 64   ไฟล์เอกสาร 
[ 08-02-2564]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 38. ประจำเดือน ม.ค. 64   ไฟล์เอกสาร 
[ 05-01-2564]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 37. ประจำเดือน ธ.ค. 63   ไฟล์เอกสาร 
[ 04-12-2563]  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 36. ประจำเดือน พ.ย. 63   ไฟล์เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
โทรศัพท์ 0-5471-0234 โทรสาร 0-5477-1646 , 0-5477-1630
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล