ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   07-06-2565  110  0
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   26-04-2565  158  0
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บรรทุกรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ ชนิด 4 ล้อ  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   12-04-2565  182  0
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเขียนแบบ  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   17-11-2564  330  0
5   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   28-09-2564  372  0
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูปน้ำแบบจุ่ม  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   28-09-2564  388  0
7   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   28-09-2564  500  0
8   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 ลบ.เมตา ต่อวินาทีและตู้ควบคุมไฟฟ้า  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   23-09-2564  357  0
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบสัญญานไฟจราจร  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร   21-09-2564  384  0
10   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3/2564 (เมย.64-มิย.64)(ของกองการสาธรณะสุขและสิ่งแวดล้อม)  ไฟล์เอกสาร   15-07-2564  424  0
11   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 3/2564 (เมย.64-มิย.64)  ไฟล์เอกสาร   07-07-2564  406  0
12   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2564  ไฟล์เอกสาร   07-07-2564  465  0
13   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: รายงาน สขร.1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  ไฟล์เอกสาร   10-06-2564  369  0
14   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: รายงาน สขร.1 ประจำเดือนเมษายน 2564  ไฟล์เอกสาร    11-05-2564  356  0
15   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศผู้ชนะประจำไตรมาสที่ 1/2564  ไฟล์เอกสาร   07-04-2564  343  0
16   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: รายงาน สขร.1 ประจำเดือนมีนาคม 2564  ไฟล์เอกสาร   07-04-2564  284  0
17   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 2/2564  ไฟล์เอกสาร   07-04-2564  359  0
18   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 39. ประจำเดือน ก.พ. 64  ไฟล์เอกสาร   08-03-2564  256  0
19   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 38. ประจำเดือน ม.ค. 64  ไฟล์เอกสาร   08-02-2564  272  0
20   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 37. ประจำเดือน ธ.ค. 63  ไฟล์เอกสาร   05-01-2564  292  0
21   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 36. ประจำเดือน พ.ย. 63  ไฟล์เอกสาร   04-12-2563  267  0
22   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 35. ประจำเดือน ต.ค. 63  ไฟล์เอกสาร   04-12-2563  198  0
23   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 34. ประจำเดือน ก.ย. 63  ไฟล์เอกสาร   04-12-2563  199  0
24   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 33. ประจำเดือน ส.ค. 63  ไฟล์เอกสาร   04-12-2563  203  0
25   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 32. ประจำเดือน ก.ค. 63  ไฟล์เอกสาร   04-12-2563  203  0
26   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 31. ประจำเดือน มิ.ย. 63  ไฟล์เอกสาร   06-08-2563  186  0
27   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 30. ประจำเดือน พ.ค. 63  ไฟล์เอกสาร   05-06-2563  190  0
28   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 29. ประจำเดือน เม.ย. 63  ไฟล์เอกสาร   05-06-2563  211  0
29   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: 28. ประจำเดือน มี.ค. 63  ไฟล์เอกสาร   05-06-2563  199  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล