ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  54.165.57.161    
 
สภาเทศบาลเมืองน่าน
______________________________________________________________________________________________
สภาเทศบาลเมืองน่าน
 
 
นายวิจิตร ไชยมงคล
นายวิจิตร ไชยมงคล
ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน
นางศิริรัตน์ มณเฑียร
นางศิริรัตน์ มณเฑียร
รองประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน
นางทัศนีย์ นันทสว่าง
นางทัศนีย์ นันทสว่าง
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองน่าน
นายวิสุทธิ์ ไชยวงศ์
นายวิสุทธิ์ ไชยวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน
นายสมฤทธิ์ จิตวงศนันท์
นายสมฤทธิ์ จิตวงศนันท์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน
ร้อยเอก สมเกียรติ ณ วิเชียร
ร้อยเอก สมเกียรติ ณ วิเชียร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน
นายสว่าง นาระต๊ะ
นายสว่าง นาระต๊ะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน
ดาบตำรวจ ประเทือง ปะนะ
ดาบตำรวจ ประเทือง ปะนะ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน
นายนิคม บริบูรณ์
นายนิคม บริบูรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน
นายภาวัต สัตยวงค์
นายภาวัต สัตยวงค์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน
นายอภิญญา เดชาติวงค์ ณ อยุธยา
นายอภิญญา เดชาติวงค์ ณ อยุธยา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน
นายสมพงษ์ ธรรมราช
นายสมพงษ์ ธรรมราช
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน
นายกฤษดากร มานะผดุงกุล
นายกฤษดากร มานะผดุงกุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน
นายอุทัยพันธ์ ใหม่กู้ศิริกูล
นายอุทัยพันธ์ ใหม่กู้ศิริกูล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน
นายสรศักดิ์ พรหมจักร
นายสรศักดิ์ พรหมจักร
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน
นางอารดา ใจบุญ
นางอารดา ใจบุญ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน
นายอุดม ใหม่จันทร์
นายอุดม ใหม่จันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน
นายเสกสรร ต๊ะวิไชย
นายเสกสรร ต๊ะวิไชย
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล