ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  54.165.57.161    
 
หัวหน้าส่วนราชการ
______________________________________________________________________________________________
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
นายปกฤษณ์	คำเหลือง
นายปกฤษณ์ คำเหลือง
ปลัดเทศบาลเมืองน่าน
นายศักดิ์ชาย 	ดอนพนัส
นายศักดิ์ชาย ดอนพนัส
รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน
นางรดา 		เพชรขัน
นางรดา เพชรขัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางบัวผา		แก้วมงคล
นางบัวผา แก้วมงคล
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวินัย 		สุปินะ
นายวินัย สุปินะ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายเอกฉันท์ 	มูลศรี
นายเอกฉันท์ มูลศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายมงคล 	ถาปนา
นายมงคล ถาปนา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอนันต์ 	นัยติ๊บ
นายอนันต์ นัยติ๊บ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศิวลักษณ์	อุ่มมี
นายศิวลักษณ์ อุ่มมี
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางจันทรัช 	สุวรรณประเสริฐ
นางจันทรัช สุวรรณประเสริฐ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร บ้านพระเนตร
นางพิลาสินี 	ถาริยะวงศ์วนิช
นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ บ้านภูมินทร์
นางสาวนวพรรณ อินต๊ะวงศ์
นางสาวนวพรรณ อินต๊ะวงศ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนดรุณวิทยา บ้านสวนตาล
นายสุกำพล บุตรดี
นายสุกำพล บุตรดี
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองน่าน
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล