ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.212.99.248    
 
 
 เทศบาลเมืองน่าน ได้ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเมืองอัจฉริยะภายใต้แนวคิด เมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ NAN MUNICIPALITY TO SMART CITY  หัวใจเปิดกว้างมากเท่าไร มือก็จะยื่นเข้ามาหากันมากเท่านั้น
เทศบาลเมืองน่าน ได้ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเมืองอัจฉริยะภายใต้แนวคิด เมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ NAN MUNICIPALITY TO SMART CITY หัวใจเปิดกว้างมากเท่าไร มือก็จะยื่นเข้ามาหากันมากเท่านั้น
เทศบาลเมืองน่าน เชิญเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยนโลก ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานสนามหญ้า ศูนย์ท่องเที่ยว สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
เทศบาลเมืองน่าน เชิญเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยนโลก ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ลานสนามหญ้า ศูนย์ท่องเที่ยว สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
 
ขอขอบคุณทุกภาคีความร่วมมือที่ทำให้ เทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ขอขอบคุณทุกภาคีความร่วมมือที่ทำให้ เทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้ารับมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ 2565 รับรางวัลที่ 3 ประเภททั่วไป เทศบาลขนาดใหญ่
นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้ารับมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ 2565 รับรางวัลที่ 3 ประเภททั่วไป เทศบาลขนาดใหญ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรยากาศการแสดงแบบแฟชั่นโชว์โดยคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาด จ.น่าน ร่วมรับชมการแสดงแบบแฟชั่นโชว์และการแสดงทางวัฒนธรรม ในงาน
บรรยากาศการแสดงแบบแฟชั่นโชว์โดยคลัสเตอร์ผ้าทอเมืองน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาด จ.น่าน ร่วมรับชมการแสดงแบบแฟชั่นโชว์และการแสดงทางวัฒนธรรม ในงาน
 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน รับมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565 จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2565
 
วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายปกฤษณ์  คำเหลือง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน  เป็นประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองน่าน
วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองน่าน เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ของเทศบาลเมืองน่าน
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พร้อมบรรยายพิเศษ การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน การบริหารงานกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง พร้อมบรรยายพิเศษ การดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน การบริหารงานกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน
 
 
 
 
[ 21-12-2565] มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 21-12-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 21-12-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง มาตรการไม่รับของขวัญ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 21-12-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง เจตนารมณ์ในการนำหลักคุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 21-12-2565] ข้อบังคับ เทศบาลเมืองน่าน ว่าด้วยจรรยาบรรณเทศบาลเมืองน่าน ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 09-12-2565] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 09-12-2565] ประกาศเทศบาลเมืองนุ่าน เรื่อง ประกวตราคาจ้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 29-11-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่านเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 08-11-2565]  ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานผู้บริหารตำแหน่ง ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 21-09-2565]  ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร1 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร2 
[ 07-04-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง ...   doc120220407044135.pdf 
[ 23-03-2565] ประกาศเทศบาล การรับฟังความคิดเห็นฯ   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
 
 
 
[ 01-12-2565]  ประชาสัมพันธ์การรับโอนสายงานผู้ปฏิบัติตามแผนอัตรากำลัง ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 17-10-2565]  ขอเชิญชวนประชาชนไปตรวจดูข้อกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมเมืองน่าน ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 09-09-2565]  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างประจำปี ...  
[ 07-09-2565]  เทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัลที่ 3ประเภททั่วไป ...  
[ 01-09-2565]  ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 28-08-2565]  ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 20-06-2565]  ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานผู้บริหารสถานศึกษาตำแหน่ง ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 27-12-2564]  นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน ...   doc120211227094445.jpg doc220211227094445.jpg 
[ 27-10-2564]  ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   เปิดเอกสารที่นี่ 
[ 02-08-2564]  คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ...  
[ 16-07-2564]  รายผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ ...   ไฟล์เอกสาร 
[ 13-07-2564]  คำสั่งเทศบาลเมืองน่าน เรื่องแต่งตั้งรองนายก,ที่ปรึกษา,เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือ ...   ไฟล์เอกสาร 
 
 
 
[ 25-01-2566] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 25-01-2566] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 16-01-2566] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสลท์ติกคอนกรีต ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 16-01-2566] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 23-12-2565] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 14-12-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนสุมนเทวราช (ช่วงแยกถนนสวนตาล-แยกถนนวรวิชัย)  
[ 01-12-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุมนเทวราช(ช่วงแยกถนนสวนตาล-แยกถนนวรวิชัย)ด้วยวอธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิส์ (E-bidding) 
[ 08-11-2565] ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานผู้บริหารตำแหน่ง ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 12-09-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็ ...  
[ 30-08-2565] ส่สส   doc120220830144651.pdf 
[ 23-05-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 23-05-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
 
 
 
[ 09-01-2566] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 10-10-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   doc120221010103559.png 
[ 10-10-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   doc120221010103403.png 
[ 10-10-2565] ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   doc120221010103202.png 
[ 07-06-2565] ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 26-04-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 
[ 12-04-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บรรทุกรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 17-11-2564]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเขียนแบบ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร. 
[ 28-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 28-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูปน้ำแบบจุ่ม ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 28-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานประจำปีงบประมาณ2565 ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
[ 23-09-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำ ...   คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
    ขอรายละอียด การเอาสายไๆฟลงดินหน่อย... [กิตติชัย]   (อ่าน : 509/ ตอบ : 0)
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล