ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������
______________________________________________________________________________________________
ณ สพป.น่าน เขต 1 นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายประสาท ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการ
[29-11-2023]   ณ สพป.น่าน เขต 1 นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 พร้อมด้วย นายประสาท ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารการ 
เทศบาลเมืองน่าน สร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนจาก ขยะกระทง สู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่ไม่ธรรมดา เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ต่างช่วยกันเก็บ ขยะกระทง ที่ลอยเกลื่อนเต็มแม่น้ำน่าน ในประเพณีลอยกระทงประจำ
[29-11-2023]   เทศบาลเมืองน่าน สร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนจาก ขยะกระทง สู่ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่ไม่ธรรมดา เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ต่างช่วยกันเก็บ ขยะกระทง ที่ลอยเกลื่อนเต็มแม่น้ำน่าน ในประเพณีลอยกระทงประจำ 
ขอบคุณทุกความร่วมมือที่ทำให้เมืองเก่าน่าน เป็นสุดยอดTop100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก ประจำปี 2023
[29-11-2023]   ขอบคุณทุกความร่วมมือที่ทำให้เมืองเก่าน่าน เป็นสุดยอดTop100 แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก ประจำปี 2023 
เก็บตกบรรยากาศสีสันวันลอยกระทง เทศบาลเมืองน่าน น่าน ... นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต NAN THE CITY OF HAPPINESS A LIVELY OLD TOWN ค่ำคืนวันลอยกระทง (27 พ.ย.66) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวพบปะ ส่งมอบความสุขและเปิดเวทีรำวงย้อนยุคการก
[28-11-2023]   เก็บตกบรรยากาศสีสันวันลอยกระทง เทศบาลเมืองน่าน น่าน ... นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต NAN THE CITY OF HAPPINESS A LIVELY OLD TOWN ค่ำคืนวันลอยกระทง (27 พ.ย.66) นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวพบปะ ส่งมอบความสุขและเปิดเวทีรำวงย้อนยุคการก 
จังหวัดน่านให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมเปิดงานถนนคนเดิน อาหารดีวิถีน่าน
[30-10-2023]   จังหวัดน่านให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมเปิดงานถนนคนเดิน อาหารดีวิถีน่าน "เมืองน่านสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน" 
งานตักบาตรเทโวโรหณะเทศบาลเมืองน่าน ณ พระวิหารวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
[30-10-2023]   งานตักบาตรเทโวโรหณะเทศบาลเมืองน่าน ณ พระวิหารวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร 
ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / การสำรวจป้ายที่อยู่ในข่ายชำระภาษี
[23-02-2023]   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / การสำรวจป้ายที่อยู่ในข่ายชำระภาษี 
เทศบาลเมืองน่าน ขอเชิญชวนผู้มารับบริการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ร่วมจัดทำ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
[20-02-2023]   เทศบาลเมืองน่าน ขอเชิญชวนผู้มารับบริการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ร่วมจัดทำ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
 เทศบาลเมืองน่าน ได้ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเมืองอัจฉริยะภายใต้แนวคิด เมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ NAN MUNICIPALITY TO SMART CITY หัวใจเปิดกว้างมากเท่าไร มือก็จะยื่นเข้ามาหากันมากเท่านั้น
[26-01-2023]   เทศบาลเมืองน่าน ได้ขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานเมืองอัจฉริยะภายใต้แนวคิด เมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ NAN MUNICIPALITY TO SMART CITY หัวใจเปิดกว้างมากเท่าไร มือก็จะยื่นเข้ามาหากันมากเท่านั้น  
นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้ารับมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ 2565 รับรางวัลที่ 3 ประเภททั่วไป เทศบาลขนาดใหญ่
[02-12-2022]   นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้ารับมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ 2565 รับรางวัลที่ 3 ประเภททั่วไป เทศบาลขนาดใหญ่ 
ขอขอบคุณทุกภาคีความร่วมมือที่ทำให้ เทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
[02-12-2022]   ขอขอบคุณทุกภาคีความร่วมมือที่ทำให้ เทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
[02-12-2022]   "เทศบาลเมืองน่าน" พื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) 
การก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร
[02-12-2022]   การก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร 
ขอขอบคุณทุกภาคีความร่วมมือที่ทำให้ เทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี
[10-10-2022]   ขอขอบคุณทุกภาคีความร่วมมือที่ทำให้ เทศบาลเมืองน่าน ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้ารับมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ 2565 รับรางวัลที่ 3 ประเภททั่วไป เทศบาลขนาดใหญ่
[06-10-2022]   นายสุรพล เธียรสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้ารับมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี งบประมาณ 2565 รับรางวัลที่ 3 ประเภททั่วไป เทศบาลขนาดใหญ่ 
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง
[06-10-2022]   พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแหล่งกำเนิดมลพิษที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการบริหารจัดการน้ำเสีย ระดับทอง 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เผยว่า ภายหลังจากที่เทศบาลเมืองน่านเข้ารับการตรวจประเมิน การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รางวัลธรรมาภิบาล)
[30-09-2022]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เผยว่า ภายหลังจากที่เทศบาลเมืองน่านเข้ารับการตรวจประเมิน การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รางวัลธรรมาภิบาล) 
นายสุรพล เธียรสูตร ร่วมเวทีเสวนาวิชาการระดับชาติ ?เมืองอยู่ดี มีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับสากล? ในงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8
[30-09-2022]   นายสุรพล เธียรสูตร ร่วมเวทีเสวนาวิชาการระดับชาติ ?เมืองอยู่ดี มีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับสากล? ในงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8 "Change Change Change เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน" 
QR ระบบการแจ้งเหตุ ไฟ้ฟ้าสาธารณะขัดข้องในเขตเทศบาลเมืองน่าน
[30-09-2022]   QR ระบบการแจ้งเหตุ ไฟ้ฟ้าสาธารณะขัดข้องในเขตเทศบาลเมืองน่าน 
งานประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน (ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร) ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565
[07-09-2022]   งานประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่าน (ทานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร) ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 
เทศบาลเมืองน่าน ร่วมต่อต้าน ยาเสพติด “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”“วันต่อต้านยาเสพติดโลก”เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ
[17-06-2022]   เทศบาลเมืองน่าน ร่วมต่อต้าน ยาเสพติด “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”“วันต่อต้านยาเสพติดโลก”เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ  
ขายทอดตลาดขยะรีไซเคิลของเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 3/2565
[15-06-2022]   ขายทอดตลาดขยะรีไซเคิลของเทศบาลเมืองน่าน ครั้งที่ 3/2565  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณาโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
[14-06-2022]   ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณาโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
[07-06-2022]   ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ประชาสัมพันธ์ การก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร / การขุดดิน ถมดิน
[06-06-2022]   ประชาสัมพันธ์ การก่อสร้าง ต่อเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร / การขุดดิน ถมดิน 
ประกาศเทศบาลเมืองน่าน ขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565
[10-05-2022]   ประกาศเทศบาลเมืองน่าน ขยายเวลาการดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565  
กิจกรรม สงกรานต์ 2565
[05-04-2022]   กิจกรรม สงกรานต์ 2565  
กิจกรรม “ติ้วซ้า มาข่วง: เที่ยวอย่างไร ให้ไร้ขยะ”
[05-04-2022]   กิจกรรม “ติ้วซ้า มาข่วง: เที่ยวอย่างไร ให้ไร้ขยะ”  
ประชาสัมพันธ์ เปิดจัดจำหน่อยสินค้าบริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านเป็นกรณ๊พิเศษ
[25-03-2022]   ประชาสัมพันธ์ เปิดจัดจำหน่อยสินค้าบริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านเป็นกรณ๊พิเศษ 
“สรรค์ สร้าง แสงแห่งเมืองน่าน” โครงการออกแบบระบบแสงสว่างให้กับเมืองช่วงเวลากลางคืนสำหรับสถาปัตยกรรมสำคัญ เพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าน่าน โดยคณะนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน
[31-01-2022]   “สรรค์ สร้าง แสงแห่งเมืองน่าน” โครงการออกแบบระบบแสงสว่างให้กับเมืองช่วงเวลากลางคืนสำหรับสถาปัตยกรรมสำคัญ เพื่อการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าน่าน โดยคณะนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน 
ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เทศบาลเมืองน่าน โทร. 199 / 054-710261 / 054-771199
[26-01-2022]   ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เทศบาลเมืองน่าน โทร. 199 / 054-710261 / 054-771199  
เทศบาลเมืองน่านประกาศปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม 2565
[26-01-2022]   เทศบาลเมืองน่านประกาศปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 21 – 28 มกราคม 2565 
พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในสุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ประจำปี 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2021 Top 100 Destination Sustainability Stories)
[26-01-2022]   พื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในสุดยอด 100 แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ประจำปี 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 (2021 Top 100 Destination Sustainability Stories) 
เทศบาลเมืองน่าน ขอเชิญชวนเจ้าของสถานประกอบการและพนักงานทุกคนในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ที่ได้ลงทะเบียน COVID Free Setting ไว้แล้ว [ผู้ประกอบการ,ร้านอาหาร,ร้านค้า,ที่พัก,โรงแรม ฯลฯ] WALK IN ตรวจคัดกรอง โควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ฟรี! โดยไม่ต้องลงทะเบียน
[11-01-2022]   เทศบาลเมืองน่าน ขอเชิญชวนเจ้าของสถานประกอบการและพนักงานทุกคนในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ที่ได้ลงทะเบียน COVID Free Setting ไว้แล้ว [ผู้ประกอบการ,ร้านอาหาร,ร้านค้า,ที่พัก,โรงแรม ฯลฯ] WALK IN ตรวจคัดกรอง โควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ฟรี! โดยไม่ต้องลงทะเบียน 
📣เปิดแล้ววว... 💕💕ลานกางเต็นท์ช่วงเทศกาลปีใหม่..🏕
[01-01-2022]   📣เปิดแล้ววว... 💕💕ลานกางเต็นท์ช่วงเทศกาลปีใหม่..🏕 
เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน มีการจำหน่ายสินค้าเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเป็น 4 วัน
[29-12-2021]   เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน มีการจำหน่ายสินค้าเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเป็น 4 วัน 
เทศบาลเมืองน่าน ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565
[29-12-2021]   เทศบาลเมืองน่าน ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2565  
🗣ขอเชิญชวนสถานประกอบการ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน ร่วม บูรณาการ สร้างพื้นที่ ท่องเที่ยวปลอดภัยเขตเมืองต้นแบบ ของประเทศไทย
[25-12-2021]   🗣ขอเชิญชวนสถานประกอบการ ธุรกิจบริการท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน ร่วม บูรณาการ สร้างพื้นที่ ท่องเที่ยวปลอดภัยเขตเมืองต้นแบบ ของประเทศไทย  
📢 ผู้ประสงค์ขายสินค้าหรือกระทงบริเวณลานรวมใจริมน้ำน่าน🍔🥯🍩🍡ให้ไปรับวัคซีน Covid-19 และแจ้งความประสงค์ที่งานเทศกิจ เทศบาลเมืองน่าน
[09-11-2021]   📢 ผู้ประสงค์ขายสินค้าหรือกระทงบริเวณลานรวมใจริมน้ำน่าน🍔🥯🍩🍡ให้ไปรับวัคซีน Covid-19 และแจ้งความประสงค์ที่งานเทศกิจ เทศบาลเมืองน่าน 
📢 ประกาศงดการจัดงานประเพณีการแข่งเรือ ประจำปี 2564
[25-10-2021]   📢 ประกาศงดการจัดงานประเพณีการแข่งเรือ ประจำปี 2564 
📢 เปิดแล้วววววว..จ้าาาาาา.!!!!..... 🍔🥯ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน... 🍩🍡พบกันทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 🥡🥟🧁เริ่ม ศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 นี้ เป็นต้นไป....
[05-10-2021]   📢 เปิดแล้วววววว..จ้าาาาาา.!!!!..... 🍔🥯ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน... 🍩🍡พบกันทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 🥡🥟🧁เริ่ม ศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 นี้ เป็นต้นไป.... 
รพ.น่าน ย้าย
[08-09-2021]   รพ.น่าน ย้าย "ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด-19 ไปยังศูนย์ฉีดวัคซีน วิทยาลัยสงฆ์วัดพระธาตุแช่แห้ง  
ประกาศให้เช่าตลาดเทศบาลเมืองน่าน ถนนอนันตวรฤธิเดช
[02-09-2021]   ประกาศให้เช่าตลาดเทศบาลเมืองน่าน ถนนอนันตวรฤธิเดช 
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
[20-08-2021]   ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน 
รับผู้ป่วยโควิด-19 กลับน่าน
[20-08-2021]   รับผู้ป่วยโควิด-19 กลับน่าน 
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล