ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.238.134.157    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________
นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำประโยชน์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอาชีพอิสระ ให้กับคนพิการและครอบครัว ตามมาตรา 35 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
[13-12-2021]   นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำประโยชน์ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอาชีพอิสระ ให้กับคนพิการและครอบครัว ตามมาตรา 35 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร. ปัณฑิตา ตันวัฒนะ และคณะ รายงานผลการดำเนินงานชุดโครงการวิจัย การสรรสร้างเมืองน่านเพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวสีเขียวอย่างยั่งยืน Creating Nan City toward Sustainable Green Tourism
[08-10-2021]   สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร. ปัณฑิตา ตันวัฒนะ และคณะ รายงานผลการดำเนินงานชุดโครงการวิจัย การสรรสร้างเมืองน่านเพื่อยกระดับสู่การท่องเที่ยวสีเขียวอย่างยั่งยืน Creating Nan City toward Sustainable Green Tourism  
บรรยากาศการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจพ่อค้าแม่ค้า ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านก่อนเปิดขาย
[07-10-2021]   บรรยากาศการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจพ่อค้าแม่ค้า ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านก่อนเปิดขาย 
บรรยากาศการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK พ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านก่อนเปิดขาย
[07-10-2021]   บรรยากาศการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK พ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านก่อนเปิดขาย 
บรรยากาศการเทศกาลกินเจ 2564 วิถีใหม่ ประชาชนให้ความสนใจ กินเจ เพื่อละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์
[07-10-2021]   บรรยากาศการเทศกาลกินเจ 2564 วิถีใหม่ ประชาชนให้ความสนใจ กินเจ เพื่อละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 วันนี้ (23 ส.ค.2564) เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน
[23-08-2021]   การประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 วันนี้ (23 ส.ค.2564) เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน 
 นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน ร่วมมอบเสื้อปฏิบัติการและหน้ากากอนามัยให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน แบ่งเป็นชุดปฏิบัติการ จำนวน 264 ตัว และหน้ากากอาม
[23-08-2021]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน ร่วมมอบเสื้อปฏิบัติการและหน้ากากอนามัยให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน แบ่งเป็นชุดปฏิบัติการ จำนวน 264 ตัว และหน้ากากอาม 
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านและผู้นำชุมชนบ้านมหาโพธิ ร่วมนำเสนอผลงานการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี พ.ศ.2564
[19-08-2021]   คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านและผู้นำชุมชนบ้านมหาโพธิ ร่วมนำเสนอผลงานการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี พ.ศ.2564 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ลงพื้นที่เพื่อติดตามจัดเก็บและขนส่งขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต
[19-08-2021]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ลงพื้นที่เพื่อติดตามจัดเก็บและขนส่งขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมและนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ สถานที่ที่ได้รับอนุญาต 
การประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันนี้ (13 ส.ค.2564) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ
[13-08-2021]   การประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันนี้ (13 ส.ค.2564) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน ร่วมมอบกระเป๋าเยี่ยมบ้านสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 32 ชุมชน 64 ชุด
[13-08-2021]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน พร้อมด้วย นายวิจิตร ไชยมงคล ประธานสภาเทศบาลเมืองน่าน ร่วมมอบกระเป๋าเยี่ยมบ้านสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 32 ชุมชน 64 ชุด  
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference
[10-08-2021]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference 
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมกิจกรรมมอบเงินทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
[06-08-2021]   นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้นางอริสา บุญสม รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมกิจกรรมมอบเงินทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชน 
เทศบาลเมืองน่าน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์เมือง บริเวณคลองเปรมประชาราษฎร์ เจ้าหน้าที่ต่างเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
[30-07-2021]   เทศบาลเมืองน่าน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์เมือง บริเวณคลองเปรมประชาราษฎร์ เจ้าหน้าที่ต่างเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ  
เตรียมความพร้อม ขุดลอกคูคลอง..ป้องกันน้ำท่วม..ทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2564
[27-07-2021]   เตรียมความพร้อม ขุดลอกคูคลอง..ป้องกันน้ำท่วม..ทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน
[22-07-2021]   นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน โดยนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน  
การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองนำร่อง ความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Thailand Future Cities Project: TFCP)
[22-07-2021]   การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองนำร่อง ความริเริ่มการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Thailand Future Cities Project: TFCP) 
รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ตรวจติดตามการดำเนินงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน
[18-06-2021]   รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ตรวจติดตามการดำเนินงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่าน 
นายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วม ประตูระบายน้ำ และเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้บริเวณปากคลองเจ้าฟ้า
[16-06-2021]   นายกเทศมนตรีเมืองน่านและคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบระบบป้องกันน้ำท่วม ประตูระบายน้ำ และเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้บริเวณปากคลองเจ้าฟ้า 
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านชุดใหม่
[14-06-2021]   คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านชุดใหม่ 
นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านชุดใหม่พบปะและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองน่าน
[14-06-2021]   นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านชุดใหม่พบปะและมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลเมืองน่าน 
เทศบาลเมืองน่านเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และตรวจสอบประตูระบายน้ำเตรียมการป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก
[14-06-2021]   เทศบาลเมืองน่านเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และตรวจสอบประตูระบายน้ำเตรียมการป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก 
ปลัดเทศบาลเมืองน่าน รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมเวทีเสวนาออนไลน์ (WEBINAR) “การสัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย
[09-06-2021]   ปลัดเทศบาลเมืองน่าน รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมเวทีเสวนาออนไลน์ (WEBINAR) “การสัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัย  
การประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน ครั้งแรก 4 มิ.ย. 2564
[04-06-2021]   การประชุมสภาเทศบาลเมืองน่าน ครั้งแรก 4 มิ.ย. 2564 
[02-06-2021]   "เทศบาลเมืองน่าน รวมพลังทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ให้โลกเย็น"  
เทศบาลเมืองน่านรับมอบชุดอุปกรณ์สำหรับการทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร
[01-06-2021]   เทศบาลเมืองน่านรับมอบชุดอุปกรณ์สำหรับการทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร  
การประชุมบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
[01-06-2021]   การประชุมบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
ผู้แทน 3 หมู่บ้านของตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ยื่นหนังสือ แสดงเจตนารมณ์ขอเข้าร่วมสังกัดเขตการบริหารงานของเทศบาลเมืองน่าน
[31-05-2021]   ผู้แทน 3 หมู่บ้านของตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ยื่นหนังสือ แสดงเจตนารมณ์ขอเข้าร่วมสังกัดเขตการบริหารงานของเทศบาลเมืองน่าน 
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างของเทศบาลเมืองน่าน
[27-05-2021]   อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างของเทศบาลเมืองน่าน 
มอบเงินช่วยเหลือ วาตภัย
[24-05-2021]   มอบเงินช่วยเหลือ วาตภัย 
เทศบาลเมืองน่าน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์เมือง
[18-05-2021]   เทศบาลเมืองน่าน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์เมือง 
ประมวลภาพ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน
[05-05-2021]   ประมวลภาพ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน 
การประชุมหารือแนวทางการขยายผลโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง “เทศบาลเมืองน่าน”
[08-04-2021]   การประชุมหารือแนวทางการขยายผลโครงการพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ในพื้นที่ท่องเที่ยวเขตเมือง “เทศบาลเมืองน่าน” 
ประมวลภาพ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการตลาดสด ร้านอาหาร แผงลอย กาดข่วงเมืองน่าน
[05-04-2021]   ประมวลภาพ โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการตลาดสด ร้านอาหาร แผงลอย กาดข่วงเมืองน่าน 
ประมวลภาพ เกาะติดเลือกตั้งเทศบาลเมืองน่าน2564ฝึกอบรมเจ้าหนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ประมวลภาพ เกาะติดเลือกตั้งเทศบาลเมืองน่าน2564ฝึกอบรมเจ้าหนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง
[24-03-2021]   ประมวลภาพ เกาะติดเลือกตั้งเทศบาลเมืองน่าน2564ฝึกอบรมเจ้าหนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ประมวลภาพ เกาะติดเลือกตั้งเทศบาลเมืองน่าน2564ฝึกอบรมเจ้าหนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง 
บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่านและนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ใน วันอาทิตย์ ที่ 8 ก.พ.2564
[08-02-2021]   บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่านและนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ใน วันอาทิตย์ ที่ 8 ก.พ.2564 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล