ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
   
 
  เทศบาลเมืองน่าน เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ทำงานช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 10 คน
 
 
เทศบาลเมืองน่าน เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
ทำงานช่วงปิดภาคเรียน จำนวน 10 คน
???? รับสมัคร วันที่ 18 - 20 เมษายน 2566 ในวัน เวลาราชการ
???? ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2566
???? สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 เมษายน 2566
???? ปฏิบัติงาน วันที่ 24 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2566 (10 วัน)
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้ศึกษาหาความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติจริง ส่งผลให้เกิดความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งเป็นการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งเสพติด สร้างรายได้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ตลอดจนให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทราบถึงบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของเทศบาลเมืองน่าน ในการให้บริการสาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการและประชาชนต่อไป ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเข้าทำงานด้วยตนเองเท่านั้น ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองน่าน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5471 0234 ต่อ 123 โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ปิดประกาศ ณ เทศบาลเมืองน่าน facebook เทศบาลเมืองน่าน และเว็บไซต์เทศบาลเมืองน่าน www.nancity.go.th

 
เอกสารแนบ
โดย admin   ประจำวันที่   12-04-2566 Share

 

 
   
ดูประกาศทั้งหมด
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล