ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
���������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   แผนการดำเนินงานประจำปี: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   12-03-2566  76  30
2   แผนการดำเนินงานประจำปี: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร   10-03-2566  59  27
3   แผนการดำเนินงานประจำปี: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดเอกสาร.   08-12-2564  158  13
4   แผนการดำเนินงานประจำปี: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ไฟล์เอกสาร   22-03-2564  155  0
5   แผนการดำเนินงานประจำปี: แผนอัตรากำลัง 3ปีเทศบาลเมืองน่าน-ประจำปีงบประมาณ-2564-2566  ไฟล์เอกสาร   01-10-2563  168  16
6   แผนการดำเนินงานประจำปี: แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  ไฟล์เอกสาร   03-10-2562  140  0
7   แผนการดำเนินงานประจำปี: แผนการดำเนินงาน 2562 เพิ่มเติม ฉ.3  ไฟล์เอกสาร   02-10-2562  120  0
8   แผนการดำเนินงานประจำปี: แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2563  ไฟล์เอกสาร   02-10-2562  141  0
9   แผนการดำเนินงานประจำปี: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  ไฟล์เอกสาร   21-06-2562  133  1
10   แผนการดำเนินงานประจำปี: แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไฟล์เอกสาร   25-12-2561  151  5
11   แผนการดำเนินงานประจำปี: แผนการดำเนินงาน 61 เพิ่มเติม ฉ.2  ไฟล์เอกสาร   10-11-2561  141  0
12   แผนการดำเนินงานประจำปี: แผนการดำเนินงาน 61 เพิ่มเติม ฉ.1  ไฟล์เอกสาร   10-11-2561  140  0
13   แผนการดำเนินงานประจำปี: แผนการดำเนินงาน 61 แก้ไข ครั้งที่1  ไฟล์เอกสาร   10-11-2561  144  0
14   แผนการดำเนินงานประจำปี: แผนการดำเนินงาน 61  ไฟล์เอกสาร   10-11-2561  132  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล