ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  3.238.134.157    
 
������������������������������
______________________________________________________________________________________________


#เทศบาลเมืองน่านแก้ไขปัญหาประชาชน #เมืองน่านน่าอยู่
#เทศบาลเมืองน่านแก้ไขปัญหาประชาชน #เมืองน่านน่าอยู่ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน พร้อมด้วย นายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ติดตามการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองน่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบพนังกั้นน้ำ จุดที่ต้องนำแผ่นซีเมนต์ปิดกั้นน้ำกรณีระดับน้ำในแม่น้ำน่านสูงขึ้น ตามโครงการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองน่าน ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและทดลองการใช้งานเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ทำการตรวจสอบประตูระบายน้ำตามจุดต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ นอกจากนี้ยังได้เตรียมอุปกรณ์กู้ภัยที่จำเป็น หรือแม้แต่เรือกู้ชีพกูภัยสำหรับใช้ในเหตุการณ์น้ำท่วมและสถานการณ์ฉุกเฉินก็มีการเตรีมความพร้อมด้วยเช่นเดียวกัน มีการฝึกซ้อมแผนของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นประจำโดยเทศบาลเมืองน่านมีศูนย์วิทยุช้างค้ำและแผนการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนและเฝ้าระวังกรณีน้ำเหนือเพิ่มปริมาณสูงขึ้น โดยการติดตามตรวจสอบด้วยเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา การแจ้งเตือนภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102 www.nancity.go.th
 หน้า 1 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล