ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลเมืองน่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้เทศบาล พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ด้านระบบอินเตอร์เน็ต
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________


การประชุมประธานกรรมการชุมชน (หัวหน้าบ้าน) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองน่าน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566
????????????การประชุมประธานกรรมการชุมชน (หัวหน้าบ้าน) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองน่าน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566????????????
????????เช้าวันนี้ (3 มีนาคม 2566) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ด.ต.วิฑูรย์ ขัติยศ ประธานชมรมหัวหน้าบ้านและผู้ใหญ่บ้านเขตเทศบาลเมืองน่าน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ผู้บริหารเทศบาลเมืองน่าน นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าบ้านและประธานกรรมการชุมชน ทั้ง 31 ชุมชน ร่วมประชุม โดยมีวาระที่น่าสนใจในที่ประชุม อาทิ การจัดพิธีสักการะประตูเมืองน่านและอารักษ์หอหลวง การกำจัดขยะโดยถังกรีนโคน การฝึกอบรมทักษะกีฬาว่ายน้ำในเด็กและเยาวชน การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ติดตามการคัดเลือกผู้แทนชุมชน เป็นกรรมการกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองน่าน ทั้งนี้มีการเสนอเพื่อพิจารณา กรณี การจัดทำแผนชุมชนและการแบ่งเขตชุมชนด้วย
ทั้งนี้เทศบาลเมืองน่าน มีพื้นที่ 7.6 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4,750 ไร่ ประกอบด้วย 2 ตำบล คือ ตำบลในเวียงทั้งตำบล และ 3 หมู่บ้านของตำบลผาสิงห์ ซึ่งภายในเขตเทศบาลมีการจัดตั้งชุมชนย่อยซึ่งแบ่งตามความศรัทธาในวัดที่ชาวบ้านได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน จำนวน 31 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านช้างค้ำ ชุมชนบ้านมิ่งเมือง ชุมชนบ้านศรีพันต้น ชุมชนบ้านอภัย ชุมชนบ้านพวงพยอม ชุมชนบ้านมณเฑียร ชุมชนบ้านไผ่เหลือง ชุมชนบ้านหัวข่วง ชุมชนบ้านมงคล ชุมชนบ้านภูมินทร์–ท่าลี่ ชุมชนบ้านพญาภู ชุมชนบ้านดอนศรีเสริม ชุมชนบ้านสวนหอม ชุมชนบ้านหัวเวียงใต้ ชุมชนบ้านสวนตาล ชุมชนบ้านดอนแก้ว ชุมชนวัดอรัญญาวาส ชุมชนบ้านเมืองเล็น ชุมชนบ้านท่าช้าง ชุมชนบ้านพระเกิด ชุมชนบ้านพระเนตร ชุมชนบ้านช้างเผือก ชุมชนบ้านสถารส ชุมชนบ้านมหาโพธิ ชุมชนบ้านเชียงแข็ง ชุมชนบ้านน้ำล้อม ชุมชนบ้านประตูปล่อง ชุมชนค่ายสุริยพงษ์ ชุมชนบ้านสวนหอม ม.3 ตำบลผาสิงห์ ชุมชนบ้านดอนสวรรค์ ม.8 ตำบลผาสิงห์และชุมชนบ้านฟ้าใหม่ ม.9 ตำบลผาสิงห์
ผลการมีส่วนร่วม : ที่ประชุมมีมติร่วมกัน ให้รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการให้ทุกครัวเรือน กำจัดขยะโดยถังขยะกรีนโคน หรือหากครัวเรือนใดไม่มีพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน จะจัดหาพื้นที่ส่วนกลางให้นำขยะเปียกไปทิ้งและวางแผนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการของชุมชน/หมู่บ้าน ต่อไป
การนำผลการนมีส่วนร่วมไปดำเนินการ : 1.จัดให้มีการประชุมประชาคมแผนชุมชน/หมุ่บ้านในระหว่างวันที่ 14-30 มีนาคม 2566 ณ สถานที่ของชุมชน/หมู่บ้าน 2.ชุมชน/หมู่บ้าน มีการจัดหาพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชน ที่ไม่มีพื้นที่สำหรับทำถังขยะกรีนโคน 
 
????????????
#งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองน่าน โทร 0 54710 234 ต่อ 102,321
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 ประชาสัมพันธ์งานบุคคล
 นโยบายการบริหารงานบุคคล
 แบบฟอร์มต่างๆ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองน่าน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 เว็บไซต์หาที่พัก
 รายชื่อร้านอาหารรอบๆ เมืองน่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 เว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
 เว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
 แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด/เอกสารการจดทะเบียนพานิชย์
 รายงานการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี
 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
หน้าแรก  I  รวมแหล่งท่องเที่ยวเมืองน่าน  I  กระดาน ถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล